Welkom | Verschijnselen | Oorzaken | Samenhang | Schoolomgeving | Theoretisch Kader | Interventie | Referenties & Links
 
 

WelkomOp deze site kunt u informatie vinden over motivatieproblemen in school. De informatie is onder andere gebaseerd op het boek Motivation in Education van Paul R. Pintrich en Dale H. Schunk (2002). Daarnaast zijn enkele andere informatiebronnen gebruikt. Alle gebruikte bronnen staan vermeld onder referenties & links.

Veel mensen hebben het wel eens over motivatie. Maar wat is motivatie precies? Daar zijn de meningen over verdeeld. Een gangbare definitie wordt gegeven door Pintrich en Schunk (2002, blz. 5):

Motivatie is het proces waarbij doelgerichte activiteiten worden aangespoord en volgehouden.

In het onderwijs is het belangrijk dat leerlingen gemotiveerd zijn om te leren, zowel voor het leren van nieuwe dingen als voor het tonen van reeds verworven kennis en het uitvoeren van reeds geleerd gedrag, geleerde vaardigheden en geleerde strategieën. Motivatie kan onder andere beïnvloeden wat men leert, wanneer men leert en hoe men leert. Daarnaast wordt motivatie weer beïnvloed door leerdoelen te halen en door het geleerde te vertonen of uit te voeren (Pintrich en Schunk, 2002).
De motivatie kan door verschillende oorzaken en op verschillende manieren onvoldoende hoog zijn (Pintrich en Schunk, 2002). Op deze site zullen daarom de volgende punten aan de orde komen:

  • De verschijnselen: welke symptomen kunnen duiden op motivatieproblemen
  • Mogelijke oorzaken van motivatieproblemen
  • De samenhang met andere problemen
  • De rol die de schoolomgeving (de school, de klas en de leerkracht) speelt bij leermotivatie
  • Verschillende theorieën van waaruit men de problemen kan bezien (theoretisch kader)
  • De mogelijkheden voor interventie bij motivatieproblemen.


Kijk ook op Online Pedagoog voor informatie over opvoeding en orthopedagogiek.Wij willen graag Michael Angelo Meyer bedanken voor zijn hulp bij het ontwerpen van de website.